Algemene Voorwaarden

DSTL is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 27313334.

De Algemene Voorwaarden van DSTL zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden op 12 februari 2008 onder depotnummer 27313334.

Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden staat tot uw beschikking in het onderstaande bestand:

Algemene Voorwaarden PDF (NL)


© 2008 DSTL.NL / Ontwerp door RedNose